Priznavanje visokoškolskih diploma

Ažurirano : 28/02/2017

Priznavanje diploma nije automatsko

Ne postoji mehanizam za automatsko priznavanje visokoškolskih diploma na razini EU-a. Ako želite upisati daljnji studij u drugoj državi EU-a, vjerojatno ćete morati obaviti postupak priznavanja svoje visokoškolske diplome ili stupnja u toj državi. Ako već znate da ćete jednoga dana htjeti studirati u drugoj državi, provjerite hoće li se vaša diploma tamo priznati.

Pojedinačne vlade država članica EU-a i dalje su nadležne za vlastite obrazovne sustave i mogu slobodno primjenjivati svoja pravila, uključujući hoće li priznati inozemne visokoškolske kvalifikacije ili ne.

Kathrin je diplomirala u Njemačkoj. Nakon toga se preselila u Francusku u svrhu postiplomskog studija, no francuska nadležna tijela nisu priznala njezinu diplomu i zahtijevala su dokument francuskog sveučilišta kojm se potvrđuju njezine kvalifikacije. Jedno francusko sveučilište priznalo je istovjetnost njezine diplome sa stupnjem„licence"u francuskom sustavu, koji podrazumijeva 3 godine studija i obuhvaća manje gradiva nego njezin studij u Njemačkoj. Usprkos tome, Kathrin je morala dovršiti 2 godine dodiplomskog studija u okviru francuskog sustava prije nego što je mogla upisati postiplomski studij koji je željela.

„Uspoređivanje" diploma

U većini slučajeva

The Best Essay Writing Service - EssayBox.org

moguće je dobiti „potvrdu o usporedivosti" visokoškolske diplome kojom se vaša diploma uspoređuje s diplomama sustava države članice u koju se selite. Potvrdu o usporedivosti možete zatražiti odureda ENIC/NARIC u državi u kojoj želite obaviti procjenu „usporedivosti". To može biti vaša matična država ako se u nju vraćate nakon studija u inozemstvu, ili druga država članica u koju se selite radi posla ili daljneg studija.

Ovisno o tome u kojoj se državi vrši procjena usporedivosti diploma i o njezinoj svrsi, procjenu diplome obavlja ured ENIC/NARIC ili diplomu proslijedi nadležnom tijelu.

Prije procjene provjerite:

  • koliki je trošak usluge, ako se naplaćuje
  • koliko će dugo procjena trajati – ovisno o državi, svrsi i složenosti vašeg predmeta mogla bi trajati između nekoliko tjedana i nekoliko mjeseci
  • koju vrstu dokumenta ćete dobiti – istovjetan dokument ili izvješće o usporedivosti
  • što možete učiniti ako se ne slažete s procjenom (kako podnijeti žalbu).

Predaja dokumenata u Europass formatu (kao što je Dopunska isprava o studiju) može olakšati postupak usporedbe i priznavanja.

Stručne kvalifikacije

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Pomoć i savjetovanje


Category: Diploma

Similar articles: